Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Våra tjänster och priser/Our services and prices"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Våra tjänster och priser/Our services and prices


Om du önskar träna med oss tillkommer en träningsavgift, vilket du kan läsa mer om lite längre ner.
Vi inför nu även terminsavgift, vilket innebär att du som medlem kommer att få betala hela terminen direkt. Se nedan för specifik info gällande priser.

*OBS* Från och med vårterminen 2019 måste man betala för en hel termin även om man vill avbryta simningen under terminen. Betalning av terminen kan ske månadsvis eller genom att betala hela terminen på en gång. Vi föredrar dock att betalning i första hand sker för hela terminen på en gång. Mer information finns i våra regler som beslutades på årsmötet 26 januari.

 


Lärarledd simträning för vuxna: 1250 kr/termin (4-5 månader)
Lärarledd simträning barn/ungdomar (från 5 år upp till 16 år): 1000 kr/termin (4-5 månader)

Extra simträning (för dig som redan simmar): 400 kr/terminMedlemsskap för 1 år (gäller både barn och vuxna): 120 kr/år

I ditt medlemsskap ingår workshops, kurser, utflykter och försäkring.


Önskar du som vuxen ej simträna eller gå på workshops, har du möjlighet att enbart välja någon av följande tjänster:

Hållnings och Kroppsanalys: 330 kr/tillfälle

Fystest: 440 kr

Kostrådgivning: 440 kr/tillfälle

Kostprogram: 330 kr per program

Individuellt träningsprogram: 550 kr

___________________________________________________

If you wish to work out with us, a training fee will be added (which you can read more about further down).
We are now also introducing a fee for the entire semester, which means that you as a member will have to pay the whole semester at once. See below for specific info regarding prices.

*Attention* Starting spring semester of 2019 you have to pay for the whole semester even if you want to cancel the swimming course during the semester. Payment of the semester can either be done by paying each month, or by paying the entire semester at once. We prefer though that payment is done for the whole semester at once. More information can be found in our updated rules that where decied at the annual meeting on January 26.

 

 


Teacherled swimtraining for adults: 1250 kr/semester (4-5 months)
Teacherled swimtraining for children (from 5 years old up until 16 years old): 1000 kr/semester (4-5 months)

Additional swimming training (for the members that already swim with us): 400 kr/semester


Membership  for 1 year (for both children and adults): 120 kr /year

If you as an adult do not wish going to workshops you have the possiblity to choose other services :

Monthly posture- and body analysiss: 330 kr/occation

Physical test 440 kr

Diet advice: 330 kr program

Individual training program: 550 kr

Inga nyheter är skapade

Postadress:
Föreningen Let s Sport Girls - Korpen
Kronetorpsgatan 40 A
21226 Malmö

Kontakt:
Tel: +46724480138
E-post: letssportgirls@gmail.com

Se all info