Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Motioner inför årsmötet 2019"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Motioner inför årsmötet 2019


Motion nr 1 - Stadgeändringar årsmöte 2019

Styrelsen föreslår följande ändringar i stadgarna
§3 Firmateckning
Ändra:
”Let’s Sport Girls tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter var för sig. Alla styrelseledamöter och styrelsemedlemmar måste vara myndiga.”
Till:
”Let’s Sport Girls tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter var för sig. Alla styrelseledamöter och styrelsemedlemmar måste vara myndiga. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.”

§ 11 Medlems rättigheter och skyldigheter

Ändra:
"Medlem ska betala medlemavgift senast 14 dagar efter inträde i föreningen samt senast 14 dagar inpå det nya verksamhetsåret. Eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen."
till
"Medlem ska betala medlemsavgift senast 14 dagar efter inträde i föreningen eller senast 14 dagar inpå det nya verksamhetsåret. Eventuella övriga avgifter beslutas av föreningen."

Motion 2 - Regeländring årsmöte 2019
§ 7
Ändra
"Medlem ska betala medlemavgift senast 14 dagar efter inträde i föreningen samt senast 14 dagar inpå det nya verksamhetsåret. Eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen."
till
"Medlem ska betala medlemsavgift senast 14 dagar efter inträde i föreningen eller senast 14 dagar inpå det nya verksamhetsåret. Eventuellt övriga avgifter beslutas av föreningen."

Motion 3 – träningsavgift, årsmötet 2019
Föreningen har två avgifter för träningen: 200 kr/månad för endast simning för barn (250 kr för vuxna) och 75 kr/månad för endast övrig träning.

Förslag:
Styrelsen föreslår att avgifterna för simning stannar kvar på de nivåer de är, men att avgiften för träning höjs till 100 kr.

 

Motion 4 - Medlemsavgift för 2019

Medlemsavgiften är idag på 120 kr per år.
Avgiften för e-faktura är 10 kr, pappersfaktura 30 kr och autogiro kostar ingenting.

Förslag:
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften är kvar på 120 kr för 2019.
Avgiften för e-faktura och pappersfaktura sätts båda till 20 kr, autogiro fortfarande fritt.

 

Motion 5 – betalning av träning, årsmötet 2019

De som betalar för att träna har tills nu fått rabatt eller sluppit betala helt för den period de sökt ledigt/önskat pausa. Detta innebär dock att föreningen tappar stora intäkter.

Förslag:
Styrelsen föreslår att full terminsavgift måste betalas under 2019 för samtliga oavsett hur man betalar. Undantag kan dock ges för sjukdom (mot läkarintyg).

 

Motion 6 - Arvode för arbete i styrelsen

Under 2018 har det betalats ut ett arvode på 2000 kr fördelat på 10 månader till Christin för det arbete hon lagt ned som coach i föreningen, och det har även utgått ett arvode på totalt 21 600 som ersättning till en personlig tränare. För 2019 har vi ingen PT och därför behövs inget arvode till detta.


Förslag:
Styrelsen föreslår att arvodet för ordföranden (på totalt 20 000 kr brutto för 2019 fördelat på jan-maj och aug-dec) återinförs, att Christin inte får något arvode för 2019 då hon avgår, och att arvodet för den personliga tränaren utgår (dras in) under vårterminen med möjlighet att det återkommer längre fram om behov uppstår.

 

Inga nyheter är skapade

Postadress:
Föreningen Let s Sport Girls - Korpen
Kronetorpsgatan 40 A
21226 Malmö

Kontakt:
Tel: +46724480138
E-post: letssportgirls@gmail...

Se all info