Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Våra tjänster och priser/Our services and prices"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Våra tjänster och priser/Our services and prices


Om du önskar träna med oss tillkommer en träningsavgift, vilket du kan läsa mer om lite längre ner.
Vi inför nu även terminsavgift, vilket innebär att du som medlem kommer att få betala hela terminen direkt. Se nedan för specifik info gällande priser.

*OBS* Från och med vårterminen 2019 måste man betala för en hel termin även om man vill avbryta träningen (simning eller träning på Sofielund) under terminen. Betalning av terminen kan ske månadsvis eller genom att betala hela terminen på en gång. Mer information finns i våra regler som beslutades på årsmötet 26 januari.

Lärarledd träning för vuxna (endast Sofielundsskolan): 500 kr/termin (4-5 månader) Finns ej för tillfället

I detta pris ingår
Träning minst 2 dagar/vecka (dans, bollsporter, tabatha, core, rörlighetsträning med gummiband)
Workshops
1-2 Hållnings- och kroppsanalyser per termin
2 Fystest per termin
Individuellt träningsprogram


Lärarledd simträning för vuxna: 1250 kr/termin (4-5 månader)
Lärarledd simträning barn/ungdomar (från 5 år upp till 16 år): 1000 kr/termin (4-5 månader)

I detta pris ingår även: träning på Sofielundsskolan samt kulturhuset havanna (gäller ej VT-19)

Extra simträning (för dig som redan simmar): 400 kr/terminMedlemsskap för 1 år (gäller både barn och vuxna): 120 kr/år


Önskar du som vuxen ej träna eller gå på workshops, har du möjlighet att enbart välja någon av följande tjänster:

Hållnings och Kroppsanalys: 330 kr/tillfälle

Fystest: 440 kr

Kostrådgivning: 440 kr/tillfälle

Kostprogram: 330 kr per program

Individuellt träningsprogram: 550 kr

___________________________________________________

If you wish to work out with us, a training fee will be added (which you can read more about further down).
We are now also introducing a fee for the entire semester, which means that you as a member will have to pay the whole semester at once. See below for specific info regarding prices.

*Attention* Starting spring semester of 2019 you have to pay for the whole semester even if you want to cancel the training (swimming or training at Sofielund) during the semester. Payment of the semester can either be done by paying each month, or by paying the entire semester at once. More information can be found in our updated rules that where decied at the annual meeting on January 26.

Teacherled training for adults (only at Sofielundsskolan): 500 kr/semester (4-5 months)

This price includes

Training at least 2 days a week (dance, bollsports, tabatha, core, mobilitytraining with rubberbands)
Workshops
1-2 posture- and body analysis per term
2 physical test per term 
Individual training program


Teacherled swimtraining for adults: 1250 kr/semester (4-5 months)
Teacherled swimtraining for children (from 5 years old up until 16 years old): 1000 kr/semester (4-5 months)

In this price is also included: training at Sofielundsskolan and kulturhuset havanna


Membership  for 1 year (for both children and adults): 120 kr /year

If you as an adult do not wish to continue going to workshops you have the possiblity to choose other services :

Monthly posture- and body analysiss: 330 kr/occation

Physical test 440 kr

Diet advice: 330 kr program

Individual training program: 550 kr

Inga nyheter är skapade

Postadress:
Föreningen Let s Sport Girls - Korpen
Postia 2342
21413 Malmö

Kontakt:
Tel: +46724480138
E-post: letssportgirls@gmail.com

Se all info